Bảng giá xà gỗ mới nhất trong thị trường hiện nay

Tuấn phương dung xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá xà gỗ mới nhất và chi tiết nhất hiện nay.

Quy cách

1,4li

1,8li

2,0li

2,4li

C(40*80)

 

28.000

31.500

 

C(50*100)

 

35.000

38.000

46.000

C(50*125)

34.000

38.000

         41.500

51.000

C(50*150)

39.000

42.500

46.500

57.000

C(50*180)

37.000

47.000

51.000

62.000

C(50*200)

 

51.000

55.500

66.000

C(50*250)

 

 

67.500

80.000

C(65*250)

 

 

72.500

86.000

 

 

 XÀ GỒ CHỮ C KẼM CẮT THEO YÊU CẦU
 

Quy cách

1,5li

1,8li

2,0li

2,4li

C(40*80)

31.000

35.500

39.000

 

C(50*100)

37.500

43.000

47.000

60.000

C(50*125)

41.000

47.500

53.000

66.000

C(50*150)

46.000

53.500

58.500

74.000

C(50*180)

50.500

59.000

65.000

83.000

C(50*200)

57.000(1,6li)

63.000

69.000

87.500

C(50*250)

 

 

73.000

94.000

C(65*150)

Hàng đặt theo

Quy cách

Theo yêu cầu

 

C(65*200)

 

 

85.000

89.000

C(65*250)

 

 

91.000

110.500

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỖ Z  (Giá Sỉ)   

     XÀ GỒ THÉP CHỮ Z KẼM CẠNH ĐỦ CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH

1,5ly

1,8ly

2,0ly

2,4 ly

2,9 ly

4,0 ly

 Z (120 x 52 x 58)

46.000

53.500

58.500

78.500

88.000

call

 Z (120 x 55 x 55)

46.000

53.500

58.500

78.500

88.000

call

 Z (150 x 52 x 58)

50.500

59.000

65.000

83.000

call

call

 Z (150 x 55 x 55)

50.500

59.000

65.000

83.000

call

call

 Z (150 x 62 x 68)

57.000

(1,6ly)

63.000

69.000

87.500

call

call

 Z (150 x 65 x 65)

57.000

(1,6ly)

63.000

69.000

87.500

call

call

 Z (180 x 62 x 68)

call

call

75.500

call

call

call

 Z (180 x 65 x 65)

call

call

75.500

call

call

call

 Z (180 x 72 x 78)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (180 x 75 x 75)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (200 x 62 x 68)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (200 x 65 x 65)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (200 x 72 x 78)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (200 x 75 x 75)

call

call

80.000

call

call

call

 Z (250 x 62 x 68)

call

call

91.000

call

call

call

 Z (250 x 65 x 65)

call

call

call

call

call

call

 Z (250 x 72 x 78)

call

call

call

call

call

call

 Z (250 x 75 x 75)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 62 x 68)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 65 x 65)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 72 x 78)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 72 x 78)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 62 x 68)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 65 x 65)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 72 x 78)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 75 x 75)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 82 x 88)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 85 x 85)

call

call

call

call

call

call

 Z (300 x 92 x 98)

call

call

call

call

call

call

 Z (400 x 150 x 150)

call

call

call

call

call

call

Nhận chạy Xà Gồ Z mọi kích cỡ hai cạnh nhỏ từ 50 đến 150 cạnh đáy từ 120 đến 400 độ dày từ 1,4ly đến 4ly

Chạy cạnh lệch và cạnh bằng nhau.

NHẬN ĐẶT HÀNG MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU

 

 

==>tham khảo thêm: Bảng báo giá vật tư của Tuấn Phương Dung