Việt Nam tăng cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu

Phó chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), ông Nguyễn Văn Sưa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường kiểm soát, quản lý đối với thép nhập khẩu từ thị trường nước ngoài vào Việt Nam. Nhằm phòng chống tình trạng lẩn trốn thuế tự vệ thương mại như thời gian vừa qua.

Việt Nam tăng cường kiểm soát và quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu, khẩn trương có giải pháp kịp thời ngăn chặn hành vi lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại để bảo đảm hiệu quả của biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn nhập khẩu, trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 1/2017.

Năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu ồ ạt vào thị trường nội địa nhiều mặt hàng như phôi thép và thép dài, thép cây, thép cuộn, thép hộp, thép ống, nguyên liệu sản xuất thép... Qua nhiều lần nhập khẩu vào Việt Nam nhiều mặt hàng đã xuất hiện tình trạng lẩn tránh thuế tự vệ thương mại bằng cách khai đổi mã HS để được hưởng mức thuế 0%.

Phó Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết: Việt Nam cần chấn chỉnh ngay và tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ hàng hoá nhập khẩu vào nội địa. Thực hiện áp thuế tự vệ lên những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ Trung Quốc.

>> Tham khảo thêm: Ngành thép Việt Nam đáp ứng không đủ nhu cầu sắt thép nội địa.